Daily Archives: 31 January 2014


XI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest cykliczną konferencją poświęconą teoretycznym i praktycznym aspektom zastosowań informatyki i elektroniki. Do roku 2012 Konferencja organizowana była przez Naukowe Koło Studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki „Omega” działające na Politechnice Koszalińskiej. W roku 2013 współorganizatorem konferencji był Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w […]