XI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki


Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest cykliczną konferencją poświęconą teoretycznym i praktycznym aspektom zastosowań informatyki i elektroniki.

Do roku 2012 Konferencja organizowana była przez Naukowe Koło Studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki „Omega” działające na Politechnice Koszalińskiej. W roku 2013 współorganizatorem konferencji był Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który w roku 2014 stał się głównym organizatorem.

Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń autorów z różnych ośrodków w Polsce. Atutem konferencji jest przyjazna atmosfera zarówno w trakcie obrad jak i podczas imprez kuluarowych.

Zakres tematyczny konferencji:

 • analiza i klasyfikacja danych,
 • hurtownie i bazy danych,
 • multimedia, grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów,
 • inżynieria systemów informatycznych,
 • komputerowe modelowanie i symulacja,
 • sieci komputerowe i telekomunikacyjne,
 • systemy ekspertowe i sztucznej inteligencji,
 • języki programowania i programowanie sieci teleinformatycznych,
 • przetwarzanie równoległe i rozproszone,
 • technologie internetowe,
 • edukacja na odległość,
 • informatyka w zarządzaniu MŚP,
 • pozostałe aspekty teoretyczne i praktyczne informatyki.

Organizator:

 • Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki w Szczecinie

Patronat:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Mirosław Maliński, prof. PK – Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński – Dziekan Wydziału Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Materiały promocyjne są dostępne do pobrania na tej stronie.