Rejestracja na konferencję już otwarta !


Rejestracja na XI Krajową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki została już otwarta.

Przypominamy, że aby wziąć udział w konferencji, należy do dnia 22 kwietnia 2014 przesłać na adres kks@wi.zut.edu.pl pełny referat. Otrzymane referaty zostaną przekazane recenzentom oraz odesłane w celu naniesienia poprawek.

W najbliższym czasie zostanie także uruchomiona rejestracja na wydarzenie w której umieszczone zostaną dokładne opłaty za udział w konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zakładania kont w serwisie.