Agenda konferencji


Agendę w formacie pdf można pobrać tutaj.

AGENDA KONFERENCJI dnia 22 maja 2014 roku (czwartek)

  • 9.00 – 10.00Rejestracja uczestników XI Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki
  • 10.00 – 10.15Otwarcie XI Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki
  • 10.15 – 11.30I sesja
   sala 116 „Tkalnia”

   • Cezary Orłowski, Uwarunkowania organizacyjno-technologiczne procesów wdrażania systemów zarządzania inteligentnymi miastami.
   • Paweł Madej, Prezentacja doświadczeń związanych z procesem wdrażania IBM Inteligent Operations Center na przykładzie projektu Eureka.
   • Łukasz Szczygielski, Możliwość zastosowania inteligentnej analizy wideo do wsparcia operacyjnego miasta.
  • 11.30 – 11.45Przerwa kawowa
  • 11.45 – 13.15II sesja
   sala 116 „Tkalnia

   • Aneta Bera, Bartlomiej Sacharski, Dariusz Sychel, Automated Blurred Image Region Classification.
   • Katarzyna Gościewska, Wykorzystanie wybranych metod redukcji wymiarowości do zmniejszania rozmiaru deskryptorów kształtu w przykładowym zadaniu Ogólnej Analizy Kształtu.
   • Katarzyna Buda, Methods of synthesis identikit imitations from original mug-shot photo.
   • Michał Statkiewicz, Narzędzia grupowej oceny jakości treści cyfrowych.
   • Rafał Wojszczyk, Porównanie sposobów reprezentacji wzorców projektowych.

   sala 115 „Szwalnia

   • Monika Zofia Potiopa, E-learning.
   • Michał Zabłocki, Przegląd paradygmatów organizacyjnych w systemach wieloagentowych.
   • Ksenya Kornoukhova, Oleg Khodasevich, Evgeni Novikov, Distance education: technology, software and technical means.
   • Tomasz Mikołajczyk, Krzysztof Bzdyra, Zastosowanie technologii przetwarzania w chmurach do przedwdrożeniowej symulacji infrastruktury IT.
   • Pryzan A.N., Sechko G.V., Tabolich T.G., Chvanov V.I., Analysis of information security threats during cloud computing realization.
  • 13.15 – 14.00 – Przerwa obiadowa
  • 14.15 – 15.30 – III sesja
   sala 116 „Tkalnia

   • Michał Jendraszczyk, Historia Internetu.
   • Kuba Bordowski, Oculus Rift – rewolucjach w grach video oraz symulacji czy naturalna ewolucja? 
   • Malwina Maja Dziśko, Google Glass.
   • Karol Zaleski, Piractwo Internetowe.
   • Katarzyna Klukowska,  Darknet – ciemna strona Internetu.

   sala 115 „Szwalnia

   • Przemysław Plecka, Krzysztof Bzdyra,  Metody tworzenia ontologii w kontekście analizy przedwdrożeniowej.
   • Paweł Kużdowicz, Modeling of cost and achievement accounting systems in a standard software.
   • Tomasz Fojcik, Projekt manipulatora z wykorzystaniem sterownika serwomechanizmów maestro mini.
   • Michał Kramarczyk,  Zastosowanie czujników IMU do zadania analizy śpiewu.
   • Wojciech Nowak, Sławomir Herma, Komputerowo wspomagane generowanie parametrycznych krzywych wyższych stopni w środowisku AutoCAD, z wykorzystaniem języka VBA.
  • 18.00 – 24.00 – Spotkanie integracyjne (Ostoja)

 

AGENDA KONFERENCJI dnia 23 maja 2014 roku (piątek)

 • 10.00 – 11.30 – I sesja
  sala 116 „Tkalnia

  • Maciej Kubicki, Stanowisko do pomiarów termoakustycznych oparte o mikrokontroler oraz przetwornik analogowo-cyfrowy.
  • Marcin Jaworski, Sławomir Kłos, Zastosowanie procesu tłoczenia na gorąco w branży motoryzacyjnej.
  • Marta Osak-Sidoruk, Arkadiusz Gola, Modeling of machined parts flow in flexible manufacturing system using the enterprise dynamics sofware.
  • Agata Pilip, Arkadiusz Gola, Wpływ rodzaju konfiguracji na koszty projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych.
  • Łukasz Sobaszek, Arkadiusz Gola,  Deterministic scheduling using LiSA software. 

  sala 115 „Szwalnia

  • Jacek Klimaszewski, The efficiency of the A* algorithm’s implementations in selected programming languages.
  • Karina Tomaszewska, The application of horizontal membership functions to fuzzy arithmetic operations.
  • Wojciech Sałabun, Reduction in the Number of Comparisons Required to Create Matrix of Expert Judgment in the COMET method.
  • Marcin Pietrzykowski, Use of the mini-model method in classification task on example of iris flower data set.
  • Anton Smoliński, Klasyfikacja i porównanie metod klasycznej optymalizacji wielokryterialnej.
 • 11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.30 – II sesja
  sala 116 „Tkalnia

  • Dariusz Laskowski, Marcin Pólkowski, Wykorzystanie zestawu protokołów ipsec do zabezpieczenia usługi mpls vpn.
  • Rafał Polak, Dariusz Laskowski,  Analiza wpływu metryk na wybrane protokoły routingu.
  • Krzysztof Lorenz,  Future selection in EEG signals domain with genetic algorithms.
  • Małgorzata Czulak, Dawid Kurczyk, Techniki tworzenia oraz możliwości zastosowania spacerów wirtualnych.

  sala 115 „Szwalnia

  • Justyna Patalas-Maliszewska, Knowledge transfer barriers in the Polish network manufacturing companies.
  • Szymon Nalikowski, Walery Susłow, Podejście konceptualne podstawą skuteczności programisty w projektach gier komputerowych.
  • Arkadiusz Gola, Edward Kozłowski, Antoni Świć, A predictive model of multistage production planning for fixed time orders.
  • Paweł Baszuro, Uatrakcyjnianie nauki i współpracy: koncepcja systemu wspomagającego uczenie w grupie.
  • Bartosz Kuka, Zastosowanie optymalizacji hybrydowej w doborze asortymentu sklepowego w celu maksymalizacji zysku.
 • 13.30 – 13.40 – Zakończenie XI Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki
 • 13.40 – 14.15 – Obiad

Przypominamy, że konferencja odbywa się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ulicy Jagielońskiej 20-21 w Szczecinie.
Spotkanie integracyjne odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym ZUT w Ostoi. Wyjazd autokarem spod RCIiTT o godzinie 17:45. Powrót autokarem do centrum Szczecina ok. godziny 23.30.