Miejsce konferencji i spotkanie integracyjne


Przypominamy, że konferencja odbywa się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ulicy Jagielońskiej 20-21 w Szczecinie.

Spotkanie integracyjne odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym ZUT w Ostoi. Wyjazd autokarem spod RCIiTT o godzinie 17:45. Powrót autokarem do centrum Szczecina ok. godziny 23.30.