Daily Archives: 5 April 2016


Przedłużenie terminu nadsyłania streszczeń

Informujemy, że termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do 10.04. Jednocześnie informujemy o wymaganiach dotyczących streszczeń: streszczenie powinno mieć od 1000 do 1200 znaków (ok. 0.5 strony kartki A4 czcionką 12) Osoby, które nadesłały streszczenia niespełniające wymagań, proszone są o nadesłanie poprawionych tekstów w nieprzekraczalnym terminie do 10.04