XI KKSiMPN


Agenda konferencji

Agendę w formacie pdf można pobrać tutaj. AGENDA KONFERENCJI dnia 22 maja 2014 roku (czwartek) 9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników XI Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki 10.00 – 10.15 – Otwarcie XI Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki 10.15 – 11.30 – I sesja sala 116 […]


Rejestracja na konferencję już otwarta !

Rejestracja na XI Krajową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki została już otwarta. Przypominamy, że aby wziąć udział w konferencji, należy do dnia 22 kwietnia 2014 przesłać na adres kks@wi.zut.edu.pl pełny referat. Otrzymane referaty zostaną przekazane recenzentom oraz odesłane w celu naniesienia poprawek. W najbliższym czasie zostanie także uruchomiona rejestracja […]


XI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest cykliczną konferencją poświęconą teoretycznym i praktycznym aspektom zastosowań informatyki i elektroniki. Do roku 2012 Konferencja organizowana była przez Naukowe Koło Studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki „Omega” działające na Politechnice Koszalińskiej. W roku 2013 współorganizatorem konferencji był Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w […]