Komitety


Komitet Naukowy Konferencji:

dr inż. Irena Bach-Dąbrowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak (Politechnika Koszaińska)
dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
dr inż. Krzysztof Bzdyra (Politechnika Koszalińska)
dr hab. inż. Paweł Forczmański (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Arkadiusz Gola (Politechnika Lubelska)
dr Dariusz Jakóbczak (Politechnika Koszalińska)
doc. dr inż. Julian Jakubowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak ,prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
dr hab. inż. Przemysław Klęsk prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
dr hab. inż. Przemysław Korytkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Damian Krenczyk (Politechnika Śląska w Gliwicach)
dr inż. Paweł Kużdowicz (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr inż. Dariusz Laskowski (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
dr hab. inż. Mirosław Maliński, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. nadzw. PP (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta (Politechnika Koszalińska)
dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW (Politechnika Warszawska)
prof. dr inż. hab. Czesław Smutnicki (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Antoni Świć (Politechnika Lubelska)
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. inż. Marek Wirkus prof. nadzw PG (Politechnika Gdańska)

Komitet organizacyjny:

dr inż. Piotr Piela (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – przewodniczący
dr inż. Krzysztof Bzdyra (Politechnika Koszalińska)
dr inż. Mirosław Łazoryszczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Anna Barcz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Michał Twardochleb (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
mgr inż. Aneta Bera (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
mgr inż. Dariusz Sychel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
mgr inż. Jacek Klimaszewski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)