Komitety


Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – przewodniczący
dr hab. inż. Mirosław Maliński, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. inż. Antoni Świć (Politechnika Lubelska)
prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. inż. Przemysław Klęsk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
doc. dr inż. Julian Jakubowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
dr inż. Paweł Forczmański (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Arkadiusz Gola (Politechnika Lubelska)
dr inż. Przemysław Korytkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Paweł Kużdowicz (Uniwersytet Zielonogórski)

Komitet organizacyjny:

dr inż. Piotr Piela (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – przewodniczący
dr inż. Krzysztof Bzdyra (Politechnika Koszalińska)
dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Michał Twardochleb (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
mgr inż. Aneta Bera (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
mgr inż. Dariusz Sychel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
mgr inż. Anton Smoliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)