Kontakt


Dane kontaktowe:Wydział Informatyki ZUT

Komitet Organizacyjny Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki
Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin
tel: 91 449 55 04, 91 449 55 84 fax: 91 449 55 59
e-mail: kks@wi.zut.edu.pl