Publikacje


Artykuły będą publikowane w czasopismach:

  • Applied Computer Science
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Management and Production Engineering Review
  • Journal of Theoretical and Applied Computer Science
  • Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki I Informatyki Politechniki Koszalińskiej

oraz monografiach:

  • Wybrane zagadnienia informatyki teoretycznej i stosowanej

Warunkiem zakwalifikowania do ww. wydawnictw jest zgodność tematyki i uzyskanie pozytywnych recenzji.