Ważne terminy


  • termin nadsyłania zgłoszeń – 22.04.2018
  • termin nadsyłania streszczeń – 7.05.2018
  • termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 7.05.2018
  • data Konferencji – 17-18.05.2018

Streszczenia referatów należy przesyłać na adres kks@wi.zut.edu.pl w temacie wpisując: “XV KKSiMPN – Referat login

Termin nadsyłania pełnych referatów – 
Wymagania formalne co do formatowania zostaną podane po przypisaniu przez komitet naukowy miejsca publikacji.
Warunkiem zakwalifikowania do opublikowania jest uzyskanie pozytywnych recenzji.