Ważne terminy


  • termin nadsyłania zgłoszeń – 31 marca 2016 (termin wydłużony)
  • termin nadsyłania streszczeń – 10 kwietnia 2016 (termin wydłużony)
  • termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 4 kwietnia 2016
  • data Konferencji – 20-21 kwietnia 2016 roku

Streszczenia referatów należy przesyłać na adres kks@wi.zut.edu.pl w temacie wpisując: „XIII KKSiMPN – Referat login

Termin nadsyłania pełnych referatów – wstępnie do końca maja 2016.
Wymagania formalne co do formatowania zostaną podane po przypisaniu przez komitet naukowy miejsca publikacji.
Warunkiem zakwalifikowania do opublikowania jest uzyskanie pozytywnych recenzji.